top of page

TJÄNSTER

BOSTADSTVISTER

Våra jurister har mångårig erfarenhet av att företräda hyresvärdar i ärenden som handläggs av hyresnämnd och av allmän domstol. Vi bistår våra klienter med specialistkompetens vid förverkandetvister vid obetalda hyror, störningar, vanvård eller otillåten andrahandsuthyrning samt med biträde vid uppsägning av hyreskontrakt. Våra jurister är branschledande i arbetet mot svarthandeln med hyresavtal.

fastighetsadvokaterna_verksamhetsfoto_20
fastighetsadvokaterna_verksamhetsfoto_20

BOSTADSHYRESFÖRHANDLING

Fastighetsadvokaternas jurister har mångårig erfarenhet och omfattande kunskap om hyresförhandlingar och hyressättningsfrågor. Vi biträder fastighetsägare vid förhandling av hyreshöjningar och godkännandeprocesser inför ombyggnation, hyressättningar, direktförhandlingar och vid de årliga hyresförhandlingarna.

TVISTELÖSNING

Fastighetsadvokaternas jurister har mångårig erfarenhet av kommersiell tvistelösning. Vi företräder våra klienter i omfattande och komplexa tvister som kräver branschkännedom. Vi företräder även klienter i hyresrättsliga tvister. Våra jurister är skickliga i såväl utomrättsliga förhandlingar med motparter som i rättsliga förfaranden.

fastighetsadvokaterna_verksamhetsfoto_20
fastighetsadvokaterna_verksamhetsfoto_20

KOMMERSIELL HYRESRÄTT OCH ANNAN NYTTJANDERÄTT

Fastighetsadvokaternas jurister har spetskompetens inom såväl kommersiell hyresrätt som övrig lokalhyresrätt och andra nyttjanderättsförhållanden inom fastighetsrätten, exempelvis arrende, servitut och tomträtt.

 

Vi biträder er vid  granskning och upprättande av hyres- och arrendeavtal, lokalöverlåtelser, skadeståndsfrågor och tvister om skadestånd, omförhandling, förlängningstvister samt vid förhandling och medling i hyresnämnden och domstol.

BOSTADSRÄTT

Fastighetsadvokaternas jurister erbjuder löpande rådgivning för bostadsrättsföreningar. Vi biträder er vid frågor om medlemskap, uppsägningar, vattenskador, andrahandsupplåtelser och övriga frågor som rör er fastighet. 

sodermalm_gata_007.jpg
bottom of page